Vul hier je bestellingen in. Je kan ook telefonisch of via sms bestellen op het gsm-nummer 0477 18 55 05. We laten weten wanneer je bestelling klaar is en je deze kan komen ophalen.
Vul uw naam in.
Vul vrijblijvend uw telefoonnummer in.
Vul uw e-mailadres in.
Vul vrijblijvend uw adres in.
Vul de door uw gewenste groenten in. Bijvoorbeeld: 1 kg wortelen...
Vul het door u gewenste vlees in. Bijvoorbeeld: 2 kippen...
Vul het door u gewenste fruit in. Bijvoorbeeld: 1 kg appelen...
Vul de door u gewenste planten in. Bijvoorbeeld: 2 chrysanten rood...
Vul de door u gewenste kruiden in. Bijvoorbeeld: 1 bosje peterselie...
Vul de door u gewensten producten toe uit deze categorie. Bijvoorbeeld: 20 eieren...
Vul het uur in wanneer u de bestelling kan afhalen.